Get Adobe Flash player

Domänen, Jordegendomen

Belägen på floden Layon´s sluttningar, i hjärtat av Anjou´s vindistrikt, täcker jordegendomen mer än 30 hektar kalkhaltig lerjord. Variationer av druvor odlas försiktigt och ömsint för att producera vin som ska lagras i de hundraåriga källarna. Vi inbjuder er att upptäcka dessa viner på denna websida och förlitar oss på att de sedan finns på ert bord.

Praktisk information gällande vinodling följer.

Efter att ha tagit bort gamla vinstockar bearbetas jorden ett antal år. Detta ger då tid för eventuella virussjukdomar och dess bärare att elimineras. Organisk kompost kan också tillsättas jorden. I övrigt sker besprutning med växtgift endast på områden nedanför raderna. Raderna i sig själva är antingen gräsade eller räfsade, beroende på kraften hos vinplantan. Vart tredje år blir den undre jordarten (alven) uppluckrad för att ge möjlighet för de naturliga mikroberna att arbeta. Denna bearbetning av jorden skär av de översta rötterna på vinplantan och tvingar den därmed att fördjupa sitt rotsystem.

Det finns dubbla fördelar med denna operation. Detta uppmuntrar till en starkare lokal anstrykning av jorden i vinet som ett resultat av att druvan drar upp näring från den djupa underjorden, och också står vinstocken emot värme bättre och kämpar emot under våra varmare somrar genom att ha ett djupare rotsystem.